Αυτήν τη στιγμή πραγματοποιούνται προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης προϊόντων.
Θα επανέλθουμε σε 10 λεπτά.